Gizlilik

MUVAFAKATNAME

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser sahibi olduğum ve bizzat meydana getirdiğim, KFC 30. YIL KOVA TASARIM YARIŞMASI’nda (“Tasarım”) kullanılan tasarım ve eser ile sınırlı olmamak üzere her türlü içeriğin (“Eser”) tüm haklarının tarafıma ait olduğunu; Eser’in özgün bir çalışma olduğunu; mevzuat kapsamında tek başıma eser sahibi olduğumu; Eser’in TURKENT GIDA VE TURIZM SANAYI VE TICARET A.Ş. (“KFC”) tarafından, sosyal mecralarda ve dergi, kitap vb. basılı mecralarla sınırlı olmamak üzere her tülü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğimi beyan ederim. 

Eser sahibi sıfatıyla sahip olduğum, FSEK 21’inci maddesinde “İşleme”, 22’nci maddesinde “Çoğaltma”, 23’üncü maddesinde “Yayma”, 24’üncü maddesinde “Temsil” ve 25’inci maddesinde “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” adı altında düzenlenen mali hakları ve 14’üncü maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15’inci maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16’ncı maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etmek” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisini, Eser’in sosyal mecralarda ve/veya başkaca mecralarda, yer, sayı, süre, mecra ve içerik sınırı olmaksızın, tam ruhsat şeklinde, herhangi bir bedel talep etmeksizin KFC’ye verdiğimi, KFC’nin Eser’i kullanma, yayınlama, herhangi bir zamanda yayından kaldırma ve Eser’in içeriği üzerinde reklam çalışması gibi çalışmalar yapma hakkı olduğunu kabul ederim.

Eser sahibi olarak işbu muvafakatnameye onay vermeye tam yetkili olduğumu, üçüncü kişilerin Eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğumu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğumu/olacağımı; KFC’nin bu sebeple herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, meydana gelen zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

*Yarışmaya katıldığında bu metni kabul etmiş olacaksın.